Contact

Despre Societate:

Societatea este denumita The E-Learning Company SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, sector 1, strada Nicolae Iorga nr. 3, et. 2, ap. 5, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/11588/2012, avand cod unic de inregistrare 30760571.  Reprezentantul legal al Societatii este dl Adrian Calin avand functia de administrator e-mail: adrian.calin@e-learningcompany.ro

Adrese de contact:

adrian.calin@e-learningcompany.ro

leon.grigore@e-learningcompany.ro

Telefon:

+4 031 103 36 82