Am găsit 688 cursuri pentru tine.
Free

Utilizarea conexiunilor de date Excel – interogarea web, XML și bazele de date

31 minutes
Toate nivelurile

Există o serie de metode pentru accesarea și utilizarea datelor …

Ce veți învăța
utilizați și configurați conexiuni de date existente
creați o interogare web
recunoașteți când trebuie să utilizați o interogare web
creați o conexiune de date cu un fișier XML
creați o conexiune de date către o sursă de date utilizând Query Wizard (Asistent de interogare)
utilizați conexiuni de date în Excel 2010
Free

Privire generala asupra managementului de proiect

34 minutes
Toate nivelurile

Operațiunile orientate și organizate pe proiecte au devenit un standard …

Ce veți învăța
Recunoașteți exemple de proiecte
Identificați caracteristicile unui proiect
Identificați principalele responsabilități ale managerului de proiect
Faceți deosebirea între cele trei tipuri de competențe de management de proiect
Identificați conceptele cheie privind diversele structuri de proiect ce facilitează managementul proiectelor într-o organizație.
Free

Participantii la proiect si organizatia

41 minutes
Toate nivelurile

Operațiunile orientate și organizate pe proiecte au devenit un standard …

Ce veți învăța
Potriviți participanții la proiect cu rolurile pe care la au într-un anumit proiect
Identificați responsabilitățile cheie ale unui manager de proiect față de participanți
Grupați participanții organizaționali cu interesele pe care la au într-un proiect.
Identificați cum pot influența unele atribute organizaționale un proiect
Identificați atributele organizaționale care influențează proiectele
Free

Anatomia unui proiect

34 minutes
Toate nivelurile

Fiecare proiect este diferit. Unele sunt scurte și ușor de …

Ce veți învăța
Înțelegeți caracteristicile ciclului de viață al proiectului
Identificați afirmațiile care descriu relația dintre proiect și ciclurile de viață ale produsului
Identificați trăsăturile definitorii ale fazelor proiectului
Înțelegeți relația dintre fazele proiectului și ciclul de viață al proiectului
Alegeți afirmațiile care descriu natura repetitivă a grupelor de procese de management de proiect
Înțelegeți relația dintre ciclurile de viață ale proiectului, ciclurile de viață ale produsului, fazele proiectului și grupele de procese.
Free

Baza de cunostinte de management de proiect

14 minutes
Toate nivelurile

Fiecare proiect este diferit. Unele sunt scurte și ușor de …

Ce veți învăța
Identificați informațiile despre Institutul de Management al Proiectului (PMI)
Identificați rolul Ghidului PMBOK®
Identificați cele nouă zone de cunoștințe de management de proiect
Identificați care procese se potrivesc cu ce zone de cunoștințe și interacțiuni între grupe de procese
Free

O intelegere generala a grupelor de procese

28 minutes
Toate nivelurile

Procesele: un set de acțiuni interconectate și de activități derulate …

Ce veți învăța
Înțelegeți rolul pe care il joacă într-un proiect procesele organizaționale și factorii de mediu organizațional.
Faceți diferența între exemple de procese de management al proiectelor și procese orientate către produs.
Înțelegeți modul în care natura independentă a grupelor de proces afectează managementul de proiect.
Identificați modalitățile în care grupele de procese interacționează unele cu altele pe parcursul derulării unui proiect