Finanțe cursuri

Am găsit 14 cursuri pentru tine.
Free

Planificarea și întocmirea unui buget operațional

39 minutes
Toate nivelurile

Întocmirea și planificarea bugetelor implică o serie de activități organiz… …

Ce veți învăța
realizați corespondența dintre manualul bugetului și calendarul bugetului și caracteristicile acestora
realizați corespondența dintre metodele calitative de previzionare și exemple
utilizați previzionarea cantitativă pentru întocmirea unui buget de vânzări în baza unui anumit scenariu
clasificați componentele unui buget de cheltuieli ca fiind costuri fixe sau variabile
realizați corespondența dintre fiecare etapă a procesului de verificare și aprobare si exemple
Free

Pregătirea bugetelor de exploatare și a bugetului de lichidități

49 minutes
Toate nivelurile

Una dintre cele mai importante utilizări ale bugetelor este cea …

Ce veți învăța
recunoașterea exemplelor de management eficient în timpul procesului de planificare și control bugetar
stabilirea modului de reacție la varianțe într-un scenariu dat
asociați exemplele de cauze ale varianțelor care au impact asupra profitului cu acțiunile corective adecvate
determinați care varianțe ale unui raport de varianță a contului de profit și pierdere merită investigate într-un anumit scenariu
Free

Utilizarea bugetelor pentru management și control

38 minutes
Toate nivelurile

Bugetele traduc planurile strategice ale unei organizații în obiective car… …

Ce veți învăța
recunoașteți avantajele capacității de a pregăti bugete operaționale și de lichidități
pregătiți un buget de producție într-un anumit scenariu
calculați bugetele utilizate pentru a determina costul bunurilor produse
calcularea bugetului cheltuielilor cu vânzarea, administrative și generale (SAG) aferent unei anumite perioade
Identificați pașii de parcurs pentru a pregăti un cont de profit și pierdere bugetat
asociați subcategoriile cu componentele bugetului de lichidități din care fac parte acestea
Free

Activități de bugetare organizațională și bugetul principal

40 minutes
Toate nivelurile

Bugetul este o schiță financiară pentru planificarea activităților unei or… …

Ce veți învăța
analizarea abordării bugetare folosită într-un anumit scenariu
determinarea abordării optime pentru estimarea bugetelor într-un anumit scenariu
determinați succesiunea bugetelor care constituie bugetul principal, în ordinea în care sunt create
potriviți activitățile de revizuire și aprobare cu beneficiile acestora
Free

Concepte de bază de contabilitate pentru non-finanțiști

25 minutes
Toate nivelurile

Finanțele și contabilitatea sunt în centrul fiecărei afaceri. Chiar dacă …

Ce veți învăța
reamintirea formulei de calcul de bază
recunoașterea caracteristicilor contabilității pe baza numerarului și angajamentelor
corelarea activităților financiare cu faza corespunzătoare a procesului de contabilitate
corelarea fiecărui principiu contabil de bază cu descrierea acestuia
clasificarea exemplelor fluxului de numerar, precum activități operaționale, de investiție sau financiare
recunoașterea modului de calcul al încasărilor potențiale de numerar prin reducerea surplusului financiar
recunoașterea efectului pe care creșterea sau descreșterea capitalului de lucru îl are asupra fluxului de numerar
corelarea fiecărui tip de risc financiar cu descrierea lui
Free

Bugetul de bază pentru non-finanțiști

23 minutes
Toate nivelurile

Nu doar departamentul financiar trebuie să înțeleagă elementele esențiale … …

Ce veți învăța
recunoașterea atributelor unui buget eficient
recunoașterea etapelor procesului de planificare a bugetului
diferențierea între diferitele elemente de buget și tipul de buget căruia i se aplică
recunoașterea avantajelor și dezavantajelor bugetării istorice
recunoașterea caracteristicilor, avantajelor și dezavantajelor bugetării de la zero
recunoașterea variabilelor care merită analizate
recunoașterea caracteristicilor-cheie ale celor trei metode ale bugetării de capital
corelarea formulelor pentru Perioada de rambursare și Valoarea netă prezentă cu calculul bugetului utilizat în activitate
0
    0
    Coș de cumpărături
    Coșul tău de cumpărături este gol