Termeni si conditii de utilizare

Termeni si conditii de utilizare

Produsele si serviciile descrise in acest site sunt valabile doar pentru The E-learning Company SRL (“Societatea”) si sunt proprietatea exclusiva a acesteia, fiind comercializate strict in interesul clientilor Societatii, cu care aceasta intra in relatii contractuale in orice modalitate permisa de legislatia aplicabila.

Termeni legali

Va rugam sa parcurgeti integral documentul si sa cititi cu atentie termenii si conditiile de utilizare a serviciilor de cursuri online pe magazinul online e-learningcompany.ro, denumita in continuare “Platforma”. Comandand produsele si/sau serviciile de pe Platforma consimtiti la termenii si conditiile expuse in continuare, asumandu-va orice obligatii ce decurg din acestea.
Astfel, prin contractarea Serviciilor si/sau inscrierea la cursurile online realizate de Societate, acceptati in mod expres si sunteti de acord cu termenii si conditiile expuse aici, precum si cu orice alte obligatii ce v-ar reveni potrivit informatiilor publicate pe site-ul Societatii si/sau pe site-ul e-learningcompany.ro. Prin urmare, prin comandarea Serviciilor si/sau inscrierea la cursurile online ale Societatii, incheiati un contract cu Societatea, in baza caruia dobanditi dreptul de utilizare temporara a unui cont aferent cursurilor online deschis pe e-learningcompany.ro dupa achitarea contravalorii serviciului respectiv si trimiterea dovezii de plata (“Contractul”).
In masura in care NU sunteti de acord cu termenii si conditiile aici mentionate, va exprimati refuzul de a incheia contractul cu Societatea si in consecinta nu veti putea achizitiona si/sau beneficia de produsele si/sau serviciile Societatii. Prin respingerea acestor termeni si conditii, va exprimati optiunea de a NU accesa Platforma si de a o parasi.

Descrierea serviciilor si utilizarea acestora

Societatea asigura cursuri online interactive in domenii precum (i) business (afaceri), (ii) folosirea calculatorului/computerului/masinilor de calcul, etc., (iii) limbi straine, acestea fiind materializate sub forma unor videoclipuri si/sau a unor cursuri interactive (“Serviciile”). Serviciile sunt realizate si furnizate la un nivel ridicat de profesionalism, continutul acestora fiind deopotriva creat de profesionisti in domeniu. Cu toate acestea, pentru evitarea oricarui dubiu, Societatea nu poate fi tinuta in nicio situatie responsabila de catre dumneavoastra si/sau succesorii dumnevaoastra cu privire la rezultatele obtinute sau pe care le-ati putea obtine ca urmare a achizitionarii Serviciilor.
Accesarea Platformei si achizitionarea Serviciilor presupune inregistrarea dumneavoastra ca utilizator pe Platforma devenind asadar un potential (in functie de finalitatea alegerii de a contracta un Serviciu sau nu) client sau actual client al Societatii (“Utilizator”) in baza unui cont de utilizator pe care Utilizatorul il creaza pe Platforma. Un cont de Utilizator poate fi creat sau activat numai dupa ce Utilizatorul a platit contravaloarea Serviciilor si a dovedit Societatii efectuarea platii.
Serviciile sunt accesibile oricarei persoane care a implint varsta de 18 ani si care a achitat contravaloarea lor. Dumneavoastra, in calitate de Utilizator, sunteti singurul responsabil de (i) acuratetea datelor furnizate de dumneavoastra la inregistrarea pe Platforma, de (ii) faptul ca aveti 18 ani impliniti si ca (iii) sunteti competent si capabil sa incheiati si sa respectati Contractul, avand capacitate deplina de exercitiu, precum si de faptul ca ati inteles pe deplin drepturile si obligatiile dumneavoastra in relatia cu Societatea. Astfel, Societatea nu va putea fi in nicio situatie obligata sa raspunda in legatura cu aspectele mentionate anterior.
La inregistrarea ca Utilizator aveti obligatia de a furniza date si informatii complete, exacte, actuale si reale despre dumneavoastra, cum ar fi, dar fara a se limita la: nume si prenume, adresa de e-mail, numarul de telefon, adresa, locul de munca actual, studiile ori specializarile dobandite, precum si orice informatii care sunt solicitate si/sau utile pentru inscriere si/sau contractare. Ulterior inregistrarii, aveti obligatia sa actualizati datele dumneavoastra, in masura in care au intervenit modificari cu privire la acestea. De asemenea, sunteti obligat sa raspundeti Societatii cu privire la orice solicitare a acesteia in legatura cu acuratetea datelor pe care le-ati furnizat. Cu privire la politica Societatii de prelucrare a datelor cu caracter personal va rugam sa accesati acest link: https://www. e-learningcompany.ro
Va rugam sa aveti in vedere faptul ca furnizarea de catre Utilizator de date incomplete sau nereale atrage dupa sine, fara nicio notificare prealabila, fara interventia vreunui for sau instanta, fara niciun preaviz (cumulativ) (i) raspunderea Utilizatorului pentru orice prejudiciu cauzat Societatii, (ii) neacordarea, (iii) suspendarea contului si/sau (iv) anularea si stergerea de catre Societate a contului Utilizatorului; Implicit, Societatea va sista furnizarea Serviciilor fara nicio despagubire si fara rambursarea partiala sau totala, dupa caz, a pretului platit pentru Servicii, catre Utilizator, si nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru aceasta masura.
Pe toata durata de utilizare a contului, Utilizatorul este singurul responsabil pentru activitatile derulate pe cont sau in legatura cu acesta. Fiecare Serviciu este acordat intuitu personae, asadar fiecare cont este unic si prin urmare, un Utilizator nu poate cesiona drepturile si obligatiile asumate prin Contract, in tot sau in parte, niciunei alte terte persoane, fizica si/juridica, indiferent de nationalitate si/sau forma de organizare, sub sanctiunea (in mod cumulativ) (i) a platii de daune interese Societatii pentru orice prejudiciu cauzat acesteia, (ii) inchiderea contului Utilizatorului si (iii) pierderea dreptului de accesare a Platformei si de finalizare a cursului achitat de Utilizator, fara nicio despagubire sau rambursare din partea Societatii.
Utilizatorii site-ului Societatii si/sau a cursurilor isi asuma obligatia de a nu divulga parola de acces ori numele de user stabilite pentru utilizarea Serviciilor, precum si obligatia de a pastra in conditii de securitate parola de acces ori numele de user, mentinand stricta confidentialitatea acestora astfel incat acestea sa nu poata fi aflate de catre terte persoane. De asemenea, Utilizatorii au obligatia de a instiinta imediat Societatea despre orice caz de utilizare neautorizata a parolei de acces si a numelui de user ori despre orice situatie in care utilizarea acestora se face de catre persoane care nu sunt inregistrate ca Utilizatori, ori despre orice situatie in care este posibil acest lucru datorita faptului ca parola de acces ori numele de user al unui utilizator au ajuns in orice mod la dispozitia unor terte persoane.
Nerespectarea acestor obligatii atrage raspunderea Utilizatorului fata de Societate pentru orice prejudiciu cauzat acesteia, precum si celelalte masuri prevazute anterior.

Drepturi de autor si licenta

Toate elementele de pe Platforma, inclusiv contul de Utilizator, Serviciile, informatiile si materialele existente pe Platforma ca parte a Serviciilor, incluzand, fara se a limita la, logo-ul, documentele, materialele video, audio, aplicatiile, testele, articolele, grafica, instrumentele, orice fisiere, insemne, date, baza de date, know-how,  textele, punerea in opera ale acestora, traducerilor lor si/sau orice parte a textelor ori continutul cursurilor, denumite in continuare “Continutul“, sunt si raman proprietatea Societatii si/sau a colaboratorilor sai, sunt si vor ramane protejate de drepturi de autor si de drepturi de proprietate industriala. 

Utilizatorul are dreptul de a beneficia de Servicii, cu respectarea drepturilor de autor si de proprietate industriala asupra Continutului.  Utilizarea Serviciilor se realizeaza de catre Utilizator doar cu respectarea legilor aplicabile si a Contractului.  Astfel, pentru evitarea oricarui dubiu, Utilizatorul declara ferm, in deplina cunostinta de cauza ca nu va  (i) publica, reproduce, reformula, multiplica, distribui, sau intreprinde alte actiuni similare direct sau prin intermediul unei terte parti, Continutul sau parti din Continut (Continutul include Serviciile); (ii) utiliza Continutul in alte scopuri decat pentru instruirea sa personala; (iii) permite altei persoane utilizarea Continutului prin accesarea contului personal de Utilizator sau acordarea direct ori indirect a accesului la acestea; (iv) dezactiva masurile de securitate ce protejeaza Continutul; (v) utiliza Continutul intr-o maniera care ameninta integritatea, performanta sau disponibilitatea acestuia; (vi) sterge,  elimina ori ascunde insemnele privind dreptul de proprietate intelectuala si industriala ale Societatii din orice sectiune a Continutului.

Prin urmare, Utilizatorul nu poate folosi, instraina, sustrage, copia, replica, sau intreprinde alte asemenea actiuni cu privire la Continut, sub sanctiunea (in mod cumulativ) (i) a platii de daune interese Societatii pentru orice prejudiciu cauzat acesteia, (ii) inchiderea contului Utilizatorului si (iii) pierderea dreptului de accesare a Platformei si de finalizare a cursului achitat de Utilizator, fara nicio despagubire sau rambursare din partea Societatii.

In egala masura, Utilizatorul va informa de indata Societatea daca are informatii despre incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala ale Societatii asupra Continutului si va furniza Societatii toate datele si informatiile pe care le detine in acest scop.

Plata Serviciilor

Serviciile comandate de catre Utilizator sunt furnizate contra cost, pretul acestora fiind afisat vizibil pe Platforma, pentru fiecare Serviciu in parte, individual (“Pretul”).  Pretul Serviciilor este ferm si nu poate fi negociat cu Societatea, Utilizatorul acceptand in mod irevocabil Pretul, odata ce a comandat Serviciile.  Ulterior, Utilizatorul va primi la adresa de e-mail comunicata Societatii la crearea contului de Utilizator o factura proforma cu titlu de nota de plata in avans.  Utilizatorul poate plati Serviciile prin metodele de plata afisate pe Platforma, respectiv (i) SMS; (ii) prin utilizarea unui card bancar (debit/credit) valabil sau (iii) prin ordin de plata.  Dupa ce plata a fost confirmata ca incasata de catre Societate, Utilizatorul va dobandi acces la Platforma.

Odata plata efectuata si accesul la Platforma acordat, vanzarea se considera incheiata, Pretul nemaiputand fi restituit, avand in vedere tipul si natura Serviciilor.  Utilizatorul intelege si accepta ca pentru plata Pretului i se va elibera o factura fiscala in format electronic, fiind de acord cu forma acesteia, conform prevederilor legislatiei fiscale aplicabila.

Pretul produselor/Serviciilor oferite de catre Societate poate fi modificat de catre Societate in orice moment, unilateral, cu exceptia cazului in care produsul si/sau Serviciul a fost deja achizitionat la pretul precedent modificarii acestuia.  Pentru claritate, Serviciile de tip abonament vor fi platite in raport de pretul modificat pentru luna in curs de utilizare a abonamentului, chiar daca abonamentul a fost comandat inainte de modificarea pretului acestuia.

Durata dreptului de utilizare a contului de catre Utilizator

De la momentul crearii contului de Utilizator si ulterior platii Serviciului, aveti dreptul de a utiliza contul, (i) fie pana la finalizarea Serviciului comandat, (ii) fie pana cand decideti sa il stergeti, indiferent daca ati accesat Serviciile sau nu (in acest caz, reiteram ca nu aveti dreptul la rambursarea Pretului), (iii) fie pana cand acesta este suspendat/anulat si inchis de catre Societate ca urmare a incalcarii de catre dumneavoastra a oricarei obligatii din Contract.

Societatea nu este si nu poate fi tinuta responsabila pentru nicio pierdere pe care Utilizatorul a suferit-o sau ar putea-o suferi ca urmare a inchiderii contului de utilizator indiferent de motiv. 

Garantia Serviciilor

Serviciile furnizate de Societate au fost dezvoltate si sunt furnizate cu un grad ridicat de profesionalism.  Cu toate acestea, Societatea nu isi asuma, si nicio clauza din Contract si/sau niciun element din Continut, nu reprezinta si nici nu pot fi interpretate ca reprezentand garantii pentru Utilizator, in sensul ca acesta asimileaza, intelege, ii este sau nu util Serviciul (enumerarea nu este limitativa).  De asemenea, Utilizatorul este singurul responsabil cu privire la capacitatea, posibilitatile si modul de utilizare de catre acesta sau disponibilitatea de a accesa si folosi Serviciile, fara ca Societatea sa raspunda pentru pierderea, deteriorarea, coruperea fisierelor, probleme de software si/sau hardware, inabilitatea Utilizatorului de a accesa si folosi contul sau pentru orice tip de incompatibilitate, daca acestea nu sunt datorate culpei dovedite a Societatii.

Garantia Serviciilor

Serviciile furnizate de Societate au fost dezvoltate si sunt furnizate cu un grad ridicat de profesionalism.  Cu toate acestea, Societatea nu isi asuma, si nicio clauza din Contract si/sau niciun element din Continut, nu reprezinta si nici nu pot fi interpretate ca reprezentand garantii pentru Utilizator, in sensul ca acesta asimileaza, intelege, ii este sau nu util Serviciul (enumerarea nu este limitativa).  De asemenea, Utilizatorul este singurul responsabil cu privire la capacitatea, posibilitatile si modul de utilizare de catre acesta sau disponibilitatea de a accesa si folosi Serviciile, fara ca Societatea sa raspunda pentru pierderea, deteriorarea, coruperea fisierelor, probleme de software si/sau hardware, inabilitatea Utilizatorului de a accesa si folosi contul sau pentru orice tip de incompatibilitate, daca acestea nu sunt datorate culpei dovedite a Societatii.

Dispozitii finale

Dumneavoastra puteti publica informatii pe Platforma in sectiuni special dedicate, constand in comentarii, opinii, recomandari etc. Utilizatorii si orice participant la utilizarea platformei inteleg si sunt de acord ca informatiile ce sunt publicate pe Platforma pot fi cenzurate de Societate, in masura in care Societatea considera ca informatiile respective (i) incalca drepturi, inclusiv drepturi de proprietate intelectuala ale altor persoane, (ii) sunt contrare bunelor moravuri, (iii) sunt ofensatoare, xenofobe, homofobe, discriminatorii etc.  (enumerarea este exemplificativa si nu exhaustiva).  Suplimentar fata de cenzurarea informatiilor de natura sau asemanatoare naturii celor mentionate anterior, Utilizatorul sau participantul la activitati pe Platforma poate fi obligat sa (i) suporte orice prejudicii create Societatii si/sau tertelor persoane, iar (ii) contul de utilizator va fi imediat inchis.  Societatea este autorizata aici si va pastra datele Utilizatorilor si participantilor la activitatile de pe Platforma pentru a le transmite autoritatilor, dupa caz.

Dumneavoastra sunteti singurul (singura) responsabil(a) pentru continutul informatiilor pe care le mentionati pe Platforma, indiferent ca este vorba despre zone accesibile tuturor Utilizatorilor ori zone accesibile doar anumitor Utilizatori sau numai dumneavoastra si administratorilor Platformei.  Informatiile publicate pe Platforma si care nu au fost cenzurate de Societate pot fi folosite de aceasta din urma in orice scop.  Prin urmare, pe aceasta cale, acceptati in mod expres sa acordati Societatii un drept exclusiv de a folosi informatiile pe care le-ati publicat pe Platforma, inclusiv in scop de marketing, si intelegeti consecintele acestei optiuni pe care dumneavoastra ati exprimat-o.

Acceptarea Contractului, a conditiilor de aici si parcurgerea urmatorilor pasi echivaleaza cu semnarea acestui Contract, drept urmare intelegeti si acceptati ca Societatea utilizeaza “cookies” si identifica adresele IP ale Utilizatorilor, pentru a determina o serie de date privind preferintele vizitatorilor, paginile din site ori paginile de web vizitate, caracteristicile computerelor utilizate pentru vizitarea Platformai ori alte date care permit Societatii sa furnizeze Serviciile in cele mai bune conditii utilizatorilor.  Va rugam sa cititi cu atentie politica de cookies a Societatii accesand acest link: https://www.e-learningcompany.ro

Societatea, in scopul informarii dumneavoastra, precum si pentru a va oferi un eventual suport si/sau servicii similare, va poate transmite la adresa de e-mail pe care ati introdus-o la crearea contului de Utilizator, notificari, adrese, informatii promotionale, dupa cum considera oportun Societatea (“Newsletter”).  Aveti dreptul sa refuzati primirea acestor materiale, fie exprimandu-va optiunea in acest sens la momentul crearii contului, fie ulterior contactand Societatea in acest scop.  In aceasta ultima situatie, va rugam sa utilizati formularul de contact https://www.e-learningcompany.ro sau adresa de e-mail: suport@ e-learningcompany.ro, unde va veti putea modifica optiunea initiala.

Platforma poate contine link-uri sau legaturi catre site-uri controlate si/sau detinute de catre terte parti.  Semnand Contractul, intelegeti si acceptati faptul ca Societatea nu este responsabila in nicio modalitate de functionarea, disponibilitatea si continutul acestor site-uri.

In masura in care intampinati orice nereguli cu privire la functionarea Platformei aveti dreptul de a reclama acest lucru Societatii.  In acest scop, puteti contacta Societatea folosind formularul de contact https://www.e-learningcompany.ro sau sa transmiteti un e-mail la adresa: suport@ e-learningcompany.ro  Va rugam sa detaliati cat mai bine neregulile aparute si sa descrieti cat mai amanuntit detaliile care au condus la descoperirea respectivei nereguli.

Utilizand Platforma consimtiti la comunicarea electronica cu Societatea cu privire la cont, Servicii si Continut, fara ca enumerarea sa fie limitativa, urmand ca orice comunicare sa fie valabil efectuata in acest mod.  

Abtinerea Societatii de a actiona intr-o anumita imprejurare nu inseamna si nici nu ar putea, in nicio circumstanta, sa fie interpretata ca sau echivalata cu o renuntare din partea Societatii la exercitarea sau apelarea la drepturile sale sau la dreptul de a actiona in situatii similare.  In masura in care exista orice nelamuriri, dispute sau alte asemenea in legatura cu Contractul, Platforma, Continutul sau orice alt aspect legat de relatia dumneavoastra cu Societatea, acestea se vor solutiona in mod amiabil, cu buna credinta din ambele parti.  Daca partile nu ajung la un consens ulterior discutiilor prealabile, fiecare dintre acestea poate deferi disputa instantelor competente.

Cand se impune, Societatea are dreptul sa actualizeze conditiile Contractului, modificandu-le in mod unilateral.  Prin urmare, dumneavoastra intelegeti si acceptati faptul ca in masura in care nu declarati in mod expres (prin e-mail adresat Societatii) faptul ca nu agreati Contractul in forma actualizata, in termen de cel mult 10 de zile de la data publicarii acesteia, raporturile contractuale dintre dumneavoastra si Societate vor fi guvernate de forma actualizata a Contractului, orice si toate prevederile acestuia fiindu-va opozabile.

Societatea depune toate eforturile pentru a prezenta in mod cat mai clar si concis toate informatiile din acest site.  Cu toate acestea, Societatea nu este si nu va fi legal responsabila sub nicio circumstanta pentru nicio inadvertenta ori descriere eronata a informatiilor prezentate in aceasta pagina si cele derivate din pagina principala de web a Societatii si/sau a Platformei.  Pentru a obtine informatii mai detaliate despre produsele si Serviciile Societatii, asupra conditiilor contractuale, taxelor, tarifelor si comisioanelor aferente, puteti contacta Societatea prin e-mail la adresa: suport@e-learningcompany.ro

Societatea isi rezerva dreptul ca accesul la produsele si Serviciile descrise in aceasta pagina si in cele afiliate/legate de aceasta sa poata face obiectul unor restrictii fata de anumite persoane sau in anumite zone/tari.  Reiteram ca este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a Continutului, de catre orice persoana, fara acordul scris in prealabil al Societatii.  Incalcarea acestei obligatii atrage raspunderea civila si/sau penala a persoanei/lor responsabile in conditiile legislatiei aplicabile si a Contractului.  Prin urmare, orice incercare de orice natura de modificare a Continutului din partea oricarei persoane, inclusiv a dumneavoastra, cu exceptia detinatorului sau legal – Societatea, da dreptul unilateral si neechivoc al acesteia sa faca uz de toate prerogativele sale legale si contractuale pentru sanctionarea acestui fapt si obligarea persoanei(lor) responsabile la plata oricarui prejudiciu prezent sau potential cauzat Societatii, partenerilor si/sau colaboratorilor sai, angajati sau nu.

0
    0
    Coș de cumpărături
    Coșul tău de cumpărături este gol