Pregătirea bugetelor de exploatare și a bugetului de lichidități

admin
Last Update august 1, 2023
0 already enrolled

Descrierea cursului

Una dintre cele mai importante utilizări ale bugetelor este cea de instrument de control. După ce bugetele diferitelor departamente au fost planificate și aprobate, acestea conduc activitățile fiecărui departament spre atingerea scopurilor bugetare. Managerii de departamente, împreună cu conducerea organizației, analizează performanța departamentului de-a lungul unei perioade stabilite și identifică abaterile de la țintele bugetare. Sunt în special identificate abaterile adverse și, acolo unde este posibil, se iau măsuri corective pentru a readuce performanțele departamentului pe un făgaș normal. În cazul în care cauzele abaterii nu sunt sub controlul organizației, bugetele trebuie revizuite.
Prezentul curs tratează analiza varianței bugetului ca instrument de control și gestiune a activităților operaționale în cadrul unei organizații. Acesta prezintă unele exemple de management eficient în timpul procesului de planificare și control bugetar. Cursul abordează de asemenea diverse tipuri de varianțe bugetare și felul în care pot fi identificate cele mai întâlnite dintre acestea, prin intermediul unor exemple adecvate. De asemenea, sunt analizate varianțele, cauzele lor fundamentale și care dintre ele merită investigate prin intermediul contului de profit și pierdere bugetat.

Obiectivele cursului

recunoașterea exemplelor de management eficient în timpul procesului de planificare și control bugetar
stabilirea modului de reacție la varianțe într-un scenariu dat
asociați exemplele de cauze ale varianțelor care au impact asupra profitului cu acțiunile corective adecvate
determinați care varianțe ale unui raport de varianță a contului de profit și pierdere merită investigate într-un anumit scenariu

Your Instructors

admin

0/5
750 cursuri
0 Reviews
0 Students
See more
0
    0
    Coș de cumpărături
    Coșul tău de cumpărături este gol