Pregătirea bugetelor de exploatare şi a bugetului de lichidităţi

Prezentare generală
Una dintre cele mai importante utilizări ale bugetelor este cea de instrument de control. După ce bugetele diferitelor departamente au fost planificate şi aprobate, acestea conduc activităţile fiecărui departament spre atingerea scopurilor bugetare. Managerii de departamente, împreună cu conducerea organizaţiei, analizează performanţa departamentului de-a lungul unei perioade stabilite şi identifică abaterile de la ţintele bugetare. Sunt în special identificate abaterile adverse şi, acolo unde este posibil, se iau măsuri corective pentru a readuce performanţele departamentului pe un făgaş normal. În cazul în care cauzele abaterii nu sunt sub controlul organizaţiei, bugetele trebuie revizuite.
Prezentul curs tratează analiza varianţei bugetului ca instrument de control şi gestiune a activităţilor operaţionale în cadrul unei organizaţii. Acesta prezintă unele exemple de management eficient în timpul procesului de planificare şi control bugetar. Cursul abordează de asemenea diverse tipuri de varianţe bugetare şi felul în care pot fi identificate cele mai întâlnite dintre acestea, prin intermediul unor exemple adecvate. De asemenea, sunt analizate varianţele, cauzele lor fundamentale şi care dintre ele merită investigate prin intermediul contului de profit şi pierdere bugetat.

Public țintă
Profesioniştii financiari şi non-financiari, manageri funcţionali, directori şi toate persoanele implicate direct sau indirect în procesul de planificare şi control bugetar al unei organizaţii

Obiective
Utilizarea bugetelor pentru management şi control
• recunoaşterea exemplelor de management eficient în timpul procesului de planificare şi control bugetar
• stabilirea modului de reacţie la varianţe într-un scenariu dat
• asociaţi exemplele de cauze ale varianţelor care au impact asupra profitului cu acţiunile corective adecvate
• determinaţi care varianţe ale unui raport de varianţă a contului de profit şi pierdere merită investigate într-un anumit scenariu

1
Activităţi operaţionale
2:20
2
Bugete de exploatare
5:15
3
Bugetele de lichidităţi
2:45
4
Pregătirea bugetelor de producţie
5:17
5
Determinarea costului bunurilor
7:42
6
Bugetarea cheltuielilor VAG
5:03
7
Conturile de profit şi pierdere bugetate
10:31
8
Încasări în numerar
4:42
9
Cheltuieli în numerar
6:05

Testare

1
Pregătirea bugetelor de exploatare şi a bugetului de lichidităţi
19 întrebări

Fii primul care adaugă un comentariu.

Vă rugăm, intrați în cont pentru a lăsa un comentariu