Anatomia unui proiect

admin
Last Update august 1, 2023
0 already enrolled

Descrierea cursului

Fiecare proiect este diferit. Unele sunt scurte și ușor de realizat. Altele sunt mari și complexe. Majoritatea se încadrează undeva între aceste două extreme. și deși fiecare proiect este unic, toate au anumite caracteristici comune. Fiecare proiect are un ciclu de viață care seamănă cu al celorlalte, începând de la o idee, evoluând prin dezvoltarea ei și finalizându-se cu livrarea unui produs finit sau a unui serviciu. Un produs are și el un ciclu de viață care se întrepătrunde cu – deși este diferit de – ciclul de viață al proiectului. Toate proiectele au în general faze asemănătoare, cum ar fi cea de inițiere, de planificare și design, de producție sau de încheiere. Totul e clar, dar cum depind fazele unui proiect de etapele ciclului său de viață? Fazele firești ale proiectului afectează oare modul în care el este gestionat? și ce tip de procese de management de proiect ar trebui aplicate diferitelor faze? Toate acestea sunt întrebări cheie pe care și le pun managerii de proiect.
Acest curs răspunde la aceste întrebări și la multe altele. Scopul lui este acela de a oferi managerilor de proiect și membrilor echipelor de proiect o înțelegere corectă a naturii proiectelor, a modului cum sunt structurate și cum aceste structuri afectează modul în care sunt gestionate. Mai exact, cursul introduce conceptele de ciclu de viață al proiectului, ciclu de viață al produsului, fazele proiectului și grupele de procese de management de proiect. Cursul mai oferă și o viziune detaliată a modului în care fazele proiectului interacționează unele cu altele și cu elementele din ciclul de viață al proiectului. Cursul prezintă aceste concepte prin multe exemple de proiecte mici sau mari.
Cursanții vor afla mai multe și despre o sursă esențială de informații pentru specialștii în managementul de proiect: Institutul de Management de Proiect (PMI®) și Ghidul de Cunoștințe Esențiale pentru Managementul Proiectului (Ghidul PMBOK®) – Ediția a patra publicată de PMI®. Cursul va identifica conceptele și termenii esențiali pentru managementul de proiect, va trece în revistă ghidul PMBOK® și disciplinele de management de proiect. Acest curs oferă o bază de cunoștințe și informații actualizate despre managementul de proiect, astfel încât cursanții vor putea aplica cele învățate cu succes în organizațiile lor. Acest curs poate fi utilizat ca suport în procesul de învățare pentru cursantul care dorește să obțină certificarea PMBOK®.
Acest curs este în conformitate cu Ghidul PMBOK® Guide – Ediția a patra, publicat de PMI®, Inc., 2008. Toate drepturile de autor rezervate. Materialele din această publicație au fost publicate cu permisiunea PMI®.

Obiectivele cursului

Înțelegeți caracteristicile ciclului de viață al proiectului
Identificați afirmațiile care descriu relația dintre proiect și ciclurile de viață ale produsului
Identificați trăsăturile definitorii ale fazelor proiectului
Înțelegeți relația dintre fazele proiectului și ciclul de viață al proiectului
Alegeți afirmațiile care descriu natura repetitivă a grupelor de procese de management de proiect
Înțelegeți relația dintre ciclurile de viață ale proiectului, ciclurile de viață ale produsului, fazele proiectului și grupele de procese.

Your Instructors

admin

0/5
750 cursuri
0 Reviews
0 Students
See more
0
    0
    Coș de cumpărături
    Coșul tău de cumpărături este gol